SKSK får projektstöd från Leader och sponsring från Orust Sparbank

Stillingsön & Kårekile Sportklubb

Hösten 2022 ansökte Stillingsön & Kårekile Sportklubb om projektmedel att skapa bättre sportmöjligheter för barn och ungdomar.  Projektstöd blev beviljat på 210 000 kr. Under hösten 2023 anlades en ungdomsyta där spontanidrott kommer vara möjlig. På grund av oförutsedda fördyringar fick projektet utökat stöd med 100 000 kr i november 2023. Under våren 2024 invigs den nya idrottsytan på cirka 200 kvadratmeter. Till en början kommer man kunna utöva basket, innebandy, volleyboll och badminton. Fler sporter planeras beroende på vad som efterfrågas. Ungdomsytan finansieras med 75 000 kr i sponsorpengar från Orust Sparbank och totalt 310 875 kr i projektstöd från Leader/Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling.